BGB Bürgerliche Gesetzbuch (Codul Civil German)


(1) Raportul de muncă al unui lucrător sau al unui angajat poate înceta prin acordarea unui preaviz de patru săptămâni până la data de 15 sau până la sfârșitul unei luni calendaristice.

(2) Perioada de preaviz pentru încetarea raportului de muncă de către angajator este după cum urmează dacă raportul de muncă în cadrul afacerii sau întreprinderii

  1. a împlinit doi ani, cu o lună înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  2. a împlinit cinci ani, cu două luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  3. a împlinit opt ani, cu trei luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  4. a împlinit zece ani, cu patru luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  5. a împlinit doisprezece ani, cu cinci luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  6. a împlinit cincisprezece ani, cu șase luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice;
  7. a împlinit douăzeci de ani, cu șapte luni înainte de sfârșitul unei luni calendaristice.

(3) În timpul unei perioade de probă convenite, cu o durată maximă de șase luni, raportul de muncă poate înceta cu un preaviz de două săptămâni.

(4) 1Reglementările care derogă de la alineatele (1)-(3) pot fi convenite prin acord colectiv. 2În domeniul de aplicare al unui astfel de contract colectiv, dispozițiile derogatorii din contractul colectiv se aplică între angajatorii și salariații care nu au obligații în temeiul contractului colectiv, dacă aplicarea lor a fost convenită între aceștia.

(5) 1Contractele individuale pot prevedea doar o perioadă de preaviz mai scurtă decât cea specificată la alineatul (1),

  1. în cazul în care un angajat este angajat pentru ajutor temporar; acest lucru nu se aplică în cazul în care raportul de muncă este continuat dincolo de o perioadă de trei luni;
  2. în cazul în care angajatorul nu angajează în mod normal mai mult de 20 de angajați, cu excepția celor angajați pentru formare profesională, iar perioada de preaviz nu este mai mică de patru săptămâni.

2La determinarea numărului de salariați angajați, salariații cu fracțiune de normă cu un timp de lucru săptămânal normal de cel mult 20 de ore sunt luați în considerare cu 0,5 și cu cel mult 30 de ore cu 0,75. 3Acordarea contractuală individuală a unor perioade de preaviz mai lungi decât cele specificate la alineatele (1)-(3) nu este afectată de prezenta.

(6) Pentru încetarea raporturilor de muncă de către angajat nu se poate conveni o perioadă de preaviz mai lungă decât pentru încetarea raporturilor de muncă de către angajator.

Versiune bazată pe Legea pentru consolidarea oportunităților de calificare și pentru o mai mare protecție în cadrul asigurărilor de șomaj (Legea privind oportunitățile de calificare) din 18 decembrie 2018 (Monitorul Oficial Federal I p. 2651), intrată în vigoare la 1 ianuarie 2019


Pentru a produce efecte, încetarea raporturilor de muncă prin notificare de încetare sau acord de reziliere trebuie să se facă în scris; forma electronică este exclusă.

Versiune bazată pe Legea pentru adaptarea cerințelor formale ale dreptului privat și a altor reglementări la tranzacțiile juridice moderne din 13 iulie 2001 (BGBl. I p. 1542), intrată în vigoare la 1 august 2001